~~~هک شدن یا هک نشدن مسیله این است~~~


 


FinBoy