~~~هک شدن یا هک نشدن مسیله این است~~~


هک و هکر هر که با من دراقته ور افته

اين وبلاگ به علت تهديد هايی که کرده و يک سری مشکلات توسط اينجانب هک شده

اميد است مرا در هر چه بيشتر حالگيری اين شخص ياری رسانيد

 تشکر

 

 

 


FinBoy